Modelowanie przepływu powietrza w Data Center przy pomocy analizy CFD

4Czo2Ljjx9.jpg

W ramach poszerzania zakresu swoich kompetencji, DISKUS Polska wprowadza do oferty niezwykle zaawansowaną usługę, polegającą na modelowaniu przepływu powietrza w Data Center przy pomocy analizy CFD.


CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) czyli obliczeniowa mechanika płynów to w fizyce dział mechaniki płynów wykorzystujący metody numeryczne do rozwiązywania zagadnień przepływu cieczy. Dzięki dyskretyzacji i numerycznemu rozwiązaniu cząstkowych równań różniczkowych opisujących przepływ, możliwe jest przybliżone wyznaczenie rozkładu prędkości, ciśnienia, temperatury i innych parametrów w przepływie.

Metoda ta wykorzystana w odniesieniu do gazów, staje się bardzo silnym narzędziem w procesie planowania rozbudowy i optymalizacji chłodzenia Data Center.
Dzięki niej można wizualizować obecny ruch mas powietrza i jego wpływ na działającą infrastrukturę. Analiza CFD jest także nieodzowna przy planowaniu wszelakich zmian, modernizacji czy też rozbudowie Data Center - pozwala na sprawdzenie czy istniejące systemy chłodzenia sprostają nowym wymaganiom. Wszytko odbywa się wirtualnie, bez potrzeby wyłączania infrastruktury czy też eksperymentowania z przemieszczaniem sprzętu.